Blitz-beits 100ml

  • Beschrijving

Om metalen te oxideren "zwarten",100ml.

Blitz-beits is kant en klaar voor gebruik. Werkt heel goed op koper en zilver.

Gebruik een oud penseel of blending pen om de beits aan te brengen op de delen die u wilt zwarten of dompel het onder in de vloeistof.

Verhit de beits zelf niet, meng niet met zuur, i.v.m. Giftige dampen.

De beits wordt hierdoor geactiveerd en zwart het metaal. Spoel uw werkstuk goed af onder de kraan en neutraliseer met zuiveringszout. Schuur de verhoogde delen terug blank zodat het zilver weer tevoorschijn komt.

Eventueel fixeren met wax of lak

100ml

Let op: De werkzaamheid gaat achteruit door invloed van daglicht. Bewaar uw beits daarom op een donkere. plaats.

Neutraliseer na het zwarten uw sieraad met zuiveringszout.

 

S-zin(nen)

S23 - Voorkom inademen van stof/rook/gas/nevel/dampen/sproeinevel

S28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water

S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)

S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

S60 - Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren

S36/37 - Draag geschikte handschoenen (nitriel) en beschermende kleding

bevat: natriumseleniet, natriumsulfide

 

R-zin(nen)

• R34 - Veroorzaakt brandwonden.

• R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

• R31 - Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

• R24 - Vergiftig bij aanraking met de huid.

• R22 - Schadelijk bij opname door de mond.

• R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

• R28 - Zeer vergiftig bij opname door de mond.

• R23 - Vergiftig bij inademing.

• R21 - Ook schadelijk bij aanraking met de huid.

• R25 - Vergiftig bij opname door de mond.

• R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten

veroorzaken.

• R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.

 Download Veiligheidsblad.

 
Z-klei
    Levertijd:1-2 dagen
Bestel