Vierkant

Zirconia blauw 3mm vierkant, 1st

Zirconia blauw 4mm vierkant, 1st

Zirconia blauw 5mm vierkant, 1 st

Zirconia geel 3mm vierkant, 1st

Zirconia roze 3mm vierkant, 1st

Zirconia roze 4mm vierkant, 1st

Zirconia groen 3mm vierkant, 1st

Zirconia groen 4mm vierkant, 1st

Zirconia groen 5mm vierkant, 1st

Zirconia wit 2mm vierkant, 1st

Zirconia wit 3mm vierkant, 1st

Zirconia wit 4mm vierkant, 1st

Zirconia wit 5mm vierkant ACS, 1 st

Zirconia wit 5mm vierkant ACS, 5 st

Zirconia wit 8mm vierkant, 1 st