Oxide beits 6ml

Z-klei
    Levertijd:1-2 dagen
Bestel
  • Beschrijving

Om metalen te oxideren "zwarten".

Oxide beits is kant en klaar voor gebruik. Werkt heel goed op koper en zilver.

Gebruik een oud penseel of blendingpen om de beits aan te brengen op de delen die u wilt zwarten of dompel het onder.

Verhit de beits niet, meng niet met zuur, i.v.m. Giftige dampen.

De beits zwart het metaal. Spoel uw werkstuk goed af onder de kraan en neutraliseer met zuiveringszout. Schuur de verhoogde delen terug blank zodat het zilver weer tevoorschijn komt.

Eventueel fixeren met wax of lak

6ml

Let op: De werkzaamheid gaat achteruit door invloed van daglicht. Bewaar uw beits daarom op een donkere. plaats.

Neutraliseer na het zwarten uw sieraad met zuiveringszout.

 

Let Op:

Oxidbeize Bevat Dikaliumsulfid (CAS1312-73.8), selenium verbindingen

(CAS7446-08-4) Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk, indien de persoon bewusteloos

is zorg voor zuurstoftoevoer. Raadpleeg een arts. Na contact met de huid onmiddellijk spoelen

met veel water gedurende minimaal 10 minuten en een arts raadplegen. In geval van contact

met de ogen gedurende enkele minuten met open oogleden grondig met water spoelen en

onmiddellijk een arts raadplegen Inslikken, met water de mond spoelen en met kleine slokjes

water laten drinken. Geen braken opwekken. Vraag onmiddellijk medische hulp.

Gevarenaanduidingen (R-plaatsen) en de veiligheidsaanbevelingen (S-zinnen):

R 34 Veroorzaakt brandwonden

R31 contact met zuren giftige gassen

R 5253 Schadelijk voor in het water levende organismen, kan op lange termijn schadelijke

effecten veroorzaken in de ontvangende wateren.

S 26 Bij aanraking met de ogen afspoelen met water en medische hulp inroepen.

S 3637139 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel

voor de ogen / het gezicht.

S 45 Bij een ongeval of malaise onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit Etiket)

Download Veiligheidsblad